Gülcihan De Greiff

Quantum de Greiff ::: Hayatın kuantum aynası!

Gülcihan De Greiff, 2001 yılından itibaren Almanya’da yaşamaya başlar ve 2021 senesine kadar birbirinden farklı sektörlerde deneyim kazanır.

Hizmetlerim

Neler Yapıyorum?

Benim niyetim devam etmekte olduğum bu hayat yolculuğunda almış olduğum eğitimler ve yaşadığım deneyimler aracılığı ile Bilimsel olarak Quantum düzeyde nasıl olduklarını anlatarak insanlarda bilinçli bir şekilde şu’ur ve idrak farkındalıkları yaratarak faydalı olabilmektir.

01.

Kader Sisteminin Bağlantısı

Kader sistemi, genellikle insanların yaşamlarının belirli bir düzen veya önceden belirlenmiş bir yol izlediğine inanan bir kavramdır.  Bazı insanlar kaderin, hayatları üzerinde büyük bir etkisi olduğuna inanırken , diğer farklı bakış açılarında olanlara görede insanların kendi yapmiş oldukları seçimleri sonucunda kaderin oluştuğuna inanırlar

Kader sistemi, farklı kültürlerde ve inanç sistemlerinde farklı şekillerde yorumlanabilir. Bazılarına göre kader, kozmik bir planın bir parçasıdır ve insanların hayatları bu plana uygun olarak şekillenir. Bu görüşe göre, her bireyin hayatında başına gelen olaylar, deneyimler ve fırsatlar, önceden belirlenmiş bir şekilde gerçekleşir.

02.

Kuantum Çekim Yasası

Kuantum düşünce tekniği, kuantum fiziğinden esinlenerek geliştirilen bir yaklaşımdır ve düşünce gücünün gerçeklik üzerinde etkisi olduğunu savunur. Bu yaklaşım, düşüncelerin ve duyguların evrensel bir enerji alanıyla etkileşime geçtiğini ve sonuçlarının gerçeklikte yansıdığını öne sürer.

03.

Bilinçaltı

Bilinçaltı, psikolojide ve nörobilimde kullanılan bir terimdir ve zihnimizin bilinçli farkındalığımızın dışında kalan bir bölümünü ifade eder. Bilinçaltı, farkında olmadığımız düşünceler, duygular, inançlar, anılar, arzular ve motivasyonlar gibi içerikleri içerir.

04.

NLP

 
NLP (Doğal Dil İşleme), bilgisayar sistemlerinin insan dilini anlama ve kullanma yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan bir disiplindir. Metin analizi, dil çevirisi, duygusal analiz gibi birçok uygulama alanı vardır
05.

Kelam Bilgeliği

Evrenin dili bizim bildiğimiz dilden farklı çalışır. Evren, kelimelerin köklerini algılar. Örnek verecek olursak, ‘yapma’, ‘gitme’, ‘kalma’, ‘dağıtma’ kelimelerinde ‘yap’, ‘git’, ‘kal’ ve ‘dağıt’ şeklinde anlar. Çocuklarımıza bir konuda bir şeyi yapmamalarını söylediğimizde, yapmaya devam etmeleri bu şekilde olur. ‘-me’, ‘-ma’ eklerini ‘-meli’, ‘-mali’ eklerini ve buna benzer birçok ekleri bilmezler.

Blog

PF-R Seanslarının Gücü

PF_R seansları, teşhis ve tedavi yöntemi değildir çünkü bunlar tıbbın işidir. Bedenimiz, ruhsal, zihinsel ve duygusal durumumuzun izlerini yansıtır. Bir tür kayıt cihazı olan bedenimiz, yaşadığımız...

Sürüngen beyin; KAÇ SAVAŞ ya da DUR! Beynimizin kıvrımlarının derinliklerinde, insanlığın doğuşundan bu yana davranışlarımızı şekillendiren ilkel bir yapı yatıyor: Sürüngen beyni. Bazal ganglionlar...

Eril Dişil Dengesi

Eril Dişil Dengesi☯ Bizler, dualite sistemiyle bir denge içinde var olan ve tekâmül yolculuğuna çıkan ruhlarız. Ruhumuzun cinsiyeti yoktur; bizler, tekâmül yolculuğumuzda ilerleyebilmek için bu...

Bilinç Altı: Zihnimizin Derinliklerinde Gizlenen Güç Zihin, insan varlığının en gizemli ve karmaşık yönlerinden biridir. İnsan zihninin yüzeyindeki düşünce ve bilincin ötesinde, bilinçaltı adını...

Kelimelerin Gücü: İfade Etme Sanatı Kelimeler, insanlığın en güçlü araçlarından biridir. Düşünce, duygu ve bilgiyi iletmek, paylaşmak ve anlamak için kullanılırlar. Kelimelerin gücü, tarih boyunca...

NLP Nedir? NLP, “Nöro” (sinir sistemi), “Lingvistik” (dil) ve “Programlama” (davranış) kelimelerinin kısaltmasıdır. Bu terimler, NLP’nin temel odak...

Çekim Yasası Nedir ve Hayatınıza Nasıl Etki Eder? Giriş: Her şeyin enerjiden oluştuğu ve benzer enerjilerin birbirini çektiği fikri, çekim yasasının temelini oluşturur. Ancak, bu yasa sadece fiziksel...

Bilinçaltı Gücünü Keşfedin: Hayatınızı DönüştürünKişinin bilinçaltında bulunan olumsuz inançlar, tutumlar alışkanlıklar ve düşünce kalıplarını pozitif ve yapıcı olanlarla değiştirmeyi hedefler. Giriş:...

İNSTAGRAM KÖŞESİ

Neden Beni Seçmelisiniz?
Kuantum Düşünceyle Bilincini Yükselt, Evrenin Gizemli Düzenine Ulaş
Düşleri Gerçeğe Dönüştür, Zihnin Gücünü Hisset!

Kuantum düşünce tekniğinin gücünü sizin yaşamınıza taşıyorum.

Yaratıcı Düşünceyi ve Potansiyelini Serbest Bırak!

Kuantum düşünceyle, zihnin gücünü kullanarak olumlu düşünce alışkanlıkları oluşturmanıza ve yaşamınızda fark yaratmanıza yardımcı oluyorum.

İletişim
Benimle İletişim Kurabilirsiniz